Autor

Autor absolvoval PF Masarykovy univerzity v Brně v roce 1968 (obor biologie - geografie).

Předem děkuje za jakékoliv připomínky a náměty,které se týkají obsahu těchto stránek.

Provozovateli náleží autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.vinetumrezac.eu včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Kontakt :
Mgr. Oldřich Řezáč tel.+420777830364
Czech Republic – Morava - Brno
e-mail: orezac@seznam.cz