Rozmnožování révy vinné

Révu vinnou (Vitis vinifera) řadíme botanicky k vyšším rostlinám semenným.
Tyto rostliny se rozmnožují:

1) pohlavně (sexuálně) prostřednictvím samčích a samičích orgánů (květů, plodů),

2) nepohlavně (vegetativně).

Nepohlavní (vegetativní) množení révy rozlišujeme jako:

1) přímé, tzn.,že jednotlivé části rostliny (řízky, odkopky, apod.) necháme v půdě zakořenit,
pak pokračují v růstu a udržují si vlastnosti původní odrůdy. Takto vytvořené jedince nazýváme pravokořennými.

2) nepřímé, kdy přenášíme část jedné odrůdy (očko, roub) na podnož nebo kmínek rostliny druhé. Tento způsob nazýváme štěpování. Výsledná rostlina je pak složena ze dvou, nebo z více částí. Většina u nás pěstovaných odrůd se vyznačuje dobrou afinitou, tj. schopností vzájemného srůstu a soužití těchto částí. Jednotlivé odrůdy se však rozlišně adaptují na klimatické a zejména půdní podmínky jednotlivých stanovišť. K tomu je nutno při štěpování přihlížet (viz např. DOHNAL, KRAUS, PÁTEK- MODERNÍ VINAŘ, PRAHA 1975, SZN).

Způsoby štěpování révy vinné:

1) roubování (kopulace) - při něm přenášíme část letorostu (roub) nové odrůdy na část odrůdy původní. V případě roubování ušlechtilé (kmenotvorné) odrůdy na podnož odolnou proti révokazu jde o podvojné roubování (viz obr.1). Pokud roubujeme další odrůdu do již přeroubované odrůdy, jde o roubování potrojné (obr.2). Metody roubování jsou podrobně popsány v odborné literatuře (viz např. KRAUS, HUBÁČEK, ACKERMAN – RUKOVĚŤ VINAŘE, PRAHA 2004, ČZS-KVĚT).

2) očkování (okulace) je shodné s roubováním . Na kmenotvornou část v určité výšce však neumisťujeme celý roub, ale pouze vyříznuté očko z roubu (viz obr.3). Na jaře očkujeme na bdící očko, nebo v pozdním létě na spící očko.

Regent Regent Regent Regent

Dlouholeté zkušenosti vinařů při provádění obou způsobů jasně hovoří ve prospěch očkování na bdící očko. Jarní provedení očkování umožňuje růst nového letorostu z očka po celé vegetační období, a tím i jeho důkladné vyzrání. Tento způsob je nejrychlejší, nejjednodušší a nejúspornější. Očkovat můžeme i na kmínky několik let staré, takže nám odpadne nutnost chránit nové letorosty proti okusu zvěří v zimním období. Když na kmínek umístíme několik oček tak se nestane, aby alespoň jedno nevyrašilo.
Pro pěstitele je však nejdůležitější ta skutečnost, že keř plodí v dalším roce v plném rozsahu.

---------------------------------------------------------------------------------

Autor těchto stránek na základě svých několikaletých zkušeností vytvořil optimální postup přeočkování vinných keřů. V dalších kapitolách Vám ho předkládá k realizaci:

OČKOVÁNÍ1 - Pomůcky, nástroje a příprava réví na očkování

OČKOVÁNÍ2 - Příprava keře na očkování

OČKOVÁNÍ3 - Vlastní provedení očkování

OČKOVÁNÍ4 - Péče o přeočkované keře

Autor nezaručuje však i po pečlivém provedení všech dále uvedených návodů stoprocentní úspěšnost. Příroda je nevyzpytatelná a mnohdy ve velmi krátké době dokáže zničit naši práci - (mráz, kroupy, choroby, škůdci...). I s tím je nutno počítat
.

---------------------------------------------------------------------------------