1) Pomůcky, nástroje a příprava réví na očkování:


Nástroje

K očkování použijeme tyto nástroje a pomůcky:

Proutky

V době vegetačního klidu nařežeme réví (jednoleté letorosty) z vybraných keřů nové odrůdy určené k odebrání oček:


Zimní příprava

Uložíme přes zimu: Postříkáme nebo namočíme
v roztoku fungicidu např. Teldor