3) Vlastní provedení očkování

Očkování provedeme těsně před- (mladé kmínky),nebo v průběhu slzení keřů, kdy určitě poznáme, že dřevo je zdravé.Termín je podmíněn polohou a klimatem stanoviště. - viz. obr. A-B

Prvni

obr. A

Druhy

obr. B

1) Příprava letorostů na vyříznutí oček:

Uskladnělé jednoleté výhony, které jsme odřezali v zimě a uložili ve sklepě nebo v chladničce řádně opereme a namočíme den před očkováním na 24 hod.do měkké (nejlépe dešťové) vody s přídavkem fungicidu ( např.TELDOR ) a stimulátoru růstu (FERBIFLOR).

2) Vyříznutí oček z letorostů:

Prvni

Bereme jen zdravá a dobře vyvinutá očka ze středu letorostu.


Prvni

Prvni

Prvni

Prvni

Z letorostu odstřihneme rouby dlouhé asi 5 cm - (2 cm nad a 3 cm pod očkem). Pokud očkujeme větší počet keřů, můžeme rouby v požadované velikosti nařezat den předem, uložit do roztoku (měkká voda + stimulátor) a druhý den použít.


Prvni

Prvni

Prvni

Roub s očkem položíme naplocho na dřevěnou podložku a rozpůlíme.


Prvni


Prvni


Prvni


Odřezek upravíme do roviny a vyčistíme. U silnějších roubů odstraníme dřevitou výplň. Řezných ploch se pokud možno nedotýkáme prsty.


Prvni

Roub seřízneme na straně
očka asi 1cm od spodu
pro zasunutí do kmínku.


Prvni

Roub s očkem připravený k použití.

3) Úprava kmínku:


Prvni

Prvni

Asi 10 cm od vrcholu seříznuté části kmínku si najdeme
rovnou plochu, odměříme délku připraveného roubu.


Prvni

Seřízneme kůru shora dolů v šířce roubu a dole necháme asi 1cm jazýček pro zasunutí roubu s očkem- dřevo po seříznutí kůry musí být zdravé s vytékající mízou.


4) Vsazení roubů s očky a zavázání:


Prvni

Zasuneme roub do jazýčku pod kůru a zkontrolujeme, zda řezná plocha na roubu a na kmínku dokonale přiléhají. Pokud ne, nožem upravíme.


Prvni

Pevně roub přitlačíme ke kmínku tak, aby se obě řezné části kryly.


Prvni

Přivážeme roubovací páskou odspoda nahoru . Dbáme přitom o to, aby roubovací páska zakryla celou řeznou plochu, jinak očko zaschne. Pupen musí zůstat volný. Kmínek s očkem pak ošetříme proti živočišným škůdcům (např.roztok Sulky).


5) A nakonec...


 • Očka do starších kmínků vkládáme až ve fázi slzení (z řezné rány musí vytékat míza). Poznáme tak, zda je dřevo zdravé.


 • Počet roubů volíme dle šířky kmínku. Čím je kmínek silnější, tím více oček můžeme na něj umístit. Očka můžeme vkládat vedle sebe, pod sebe, do podnože, do kmínku, nebo do letorostů.


 • Očka umisťujeme pokud možno na návětrnou a závětrnou stranu.


 • Pokud máme keř o dvou kmíncích, musíme naočkovat oba dva současně, nebo jeden v zimním klidu odstranit.


 • Po očkování se doporučuje nasunout na očka mikrotenový sáček, který chrání očka proti namrznutí. Po oteplení sáček odstraníme.


 • Dbáme, aby celý proces přeočkování byl co nejkratší.


 • Pokud očkujeme větší počet keřů je vhodné, aby některou z operací, např. vázání,řezání a pod. prováděl jeden zaučený pracovník.


 • Pokud se nám ujme aspoň jedno očko, úplně to stačí, z očka vyraší i několik letorostů.

 • V době pučení celého vinohradu zkontrolujeme i pučení přeočkovaných keřů. Zahnědlá a scvrklá očka odstraníme a přeočkujeme na jiném místě na kmínku.

  A VO TOM TO JE....