4) Péče o přeočkované keře

Neustálá kontrola přeočkovaných keřů během celého vegetačního období je nutná pro maximální úspěšnost očkování. Spočívá ve:


Na závěr………

Autor těchto stránek doporučuje očkování si napřed vyzkoušet. Používat k tomu pečlivě naostřené nástroje. Podnož musí být zdravá, dobře zakořeněná. Rouby musí být se zdravými a dobře vyzrálými očky.PŘED OPERACÍ NA PODNOŽI ODSTRAŇTE VŠECHNA KONKUREČNÍ OČKA!!!!!! Doba vlastního očkování má být co nejkratší. Neočkujeme za deště, nebo za velkého slunečního úpalu.
Pokud očkujeme v době nebezpečí pozdních mrazíků je vhodné místa očkování zabalit do mikrotenových sáčků. Jakmile toto nebezpečí pomine, sáčky sejmeme.
Na konci vegetačního období musí být letorosty zdřevnatělé, aby správně přezimovaly. Jinak je musíme v místě očkování ochránit obalem, osvědčil se i nástřik bílého protiplísňového sanitárního silikonu - viz ROK VINAŘE 2011.
V dalším roce při jarním řezu odstraníme pásky kolem očka a řezem tvarujeme keř podle své potřeby. Přitom dáváme pozor, aby se očko s letorostem nevylomilo.


Zajímavé reportáže:

Rok 2006


Prvni Druhy

Treti Ctvrty

OČKUJEME JARO 2007

Autor provedl dne 6.4.2007 přeočkování 30 keřů odrůdy André na odrůdu Regent. Keře André byly začátkem března seříznuty ve výši prvního drátu (asi 60cm) a ihned ošetřeny Latexem s přídavkem Rovralu. Další v následující obrazové reportáži:

Pozn. Materiál k přeroubování (Regent) ochotně poskytnul p. Mgr. David Syka z vinice
v Praze-Modřanech
u Viničního domu. Tato staletá vinice je obnovována vinařskými nadšenci
v krásné poloze údolí Vltavy a je důkazem renesance malovinaření v Praze. Lze si jen přát,
aby vinice se obnovila v celém rozsahu.

Přeočkování bylo provedeno po zahájení slzení keřů dne 6.dubna 2007.

Regent Regent

Regent Regent

Tyto obrázky ukazují, že očkovat můžeme na libovolný průměr kmínku v jakékoliv výšce. Očkujeme z obou stran kmínku, nebo jen ze strany jedné. Přeočkovat můžeme jakoukoliv odrůdu za předpokladu perfektního stavu očkovaného keře i očka. Pokud očkujeme na keř se dvěma kmínky, musíme naočkovat oba dva současně, nebo jeden kmínek v zimě odstranit!

Začátkem dubna některá očka vymrzla, vyrašila však očka náhradní.

Stav přeočkovaných keřů k 1.6.2007

Očka na jednotlivých keřích jsou v různých fenofázích růstu – od pučení, včelky, až po fázi 2 – 3 lístků. Vydatně ve vinici zapršelo až koncem května -( 20mm srážek). K pozdnímu zahájení vývinu oček významně přispělo letošní katastrofální sucho.

Regent Regent Regent

Regent Regent

Pro úspěšnost přeočkování je rozhodující:

V průběhu měsíce června a července 2007 očkované keře prodělaly bouřlivý růst. Na každém keři minimálně vyrašilo alespoň jedno očko, takže úspěšnost přeočkování keřů je stoprocentní. Keře byly neustále okopávány, výhony z kořenů a kmínků pravidelně odstraňovány. Koncem července již letorosty z oček dosahují délky 1,5 – 2m a bylo nutno přistoupit k jejich osečkování. Taktéž fazochy vyrůstající z úžlabí listů byly odstraněny. Obrázky znázorňují kmínek před a po úpravě.

Regent Regent

Regent Regent

Následující dva obrázky ukazují keř Regentu v polovině října 2007. Letorosty jsou dokonale zdřevnatělé,což je předpokladem úspěšného přezimování. Přeočkované keře řádně pohnojíme a zahrneme zeminou.

Regent Regent

Přeočkované keře Regentu přežily zimní období 2007 - 2008 bez problémů. Jarní řez 2008 byl proveden obvyklým způsobem, je však nutno opatrně provést ohýbání letorostů. Pozor na vylomení z kmínku! Po řezu a ohnutí letorostu odstraníme roubovací pásku z místa očkování.

Paty Paty


Stav přeočkovaných keřů v roce 2008:
Během růstu, kvetení i zrání netrpěly keře žádnými chorobami. V rámci preventivní ochrany provedeny dva postřiky ve fenofázi prvních čtyř listů a při uzavírání hroznů. Keře sklizeny 15.10.2008. Výnos 3,8 kg / keř, cukernatost 19°NM, kyseliny 6,5 gr./ litr. Po sklizni byly odstraněny zbylé části kmínku nad místem očkování ( viz obr. Regent3-8-2008 ).

Paty

V roce 2007 byl též přeočkován 5letý keř rezistentu, který dozrával velmi pozdě, bobule měly málo cukrů,byly napadány včelami a při dozrávání praskaly. Keř je umístěn na pergole
ve výši cca 3m. V březnu byl seříznut ve výši pergoly a naočkován očky z odrůdy Semillon (2)
a Hibia (2) asi 10 cm pod řeznou ranou. Očka se výborně ujala a níže uvedené obrázky ukazují stav keře koncem měsíce července. Keř již v příštím roce bude rodit v plném rozsahu.

resistent resistent

Rok 2008. Naočkované odrůdy Semillonu a Hibie na pergole vykazují bujný růst i bohatou násadu hroznů (srpen 2008).

Paty Paty