4) Le soin des ceps surgreffés:

Il faut du contrôle permanent des tiges pendant toute la période végétale pour avoir du succes maximum avec le greffage. Il se fonde sur:


a la fin...

L´auteur de ces pages reccomande a examiner de faire le greffage. Il faut utiliser des outils bienaiguisés. Le porte - greffe doit etre saubien enraciné. Les greffes doient avoir des boutons sains, bien maturés. Le cours du greffage doit etre le plus court.
Nous ne greffons pas sous la pluie ou pendant d´insolation. Si nous greffons au temps des saints de glace il faut des places du greffage envelopper en un sac de polypropylene. Des que le danger passe, il faut les sacs enlever.
Pour bien passer d´hiver les sarmets doient etre lignifiés a la fin de la saison de croissance. En cas contraire il faut des places du greffage envelopper, on a faut ses preuves une application sanitaire silicone en aérosol ( blanc ) - voir L´ANNÉE DE VIGNERON 2011. En année prochaine a la taille de printemps on écarte des bandelettes autour de boutons et on forme le cep de vigne par l´entremise de coup. Nous faisons attention- n´arracher pas du sarment avec bouton.


5) Des reportages intéressants ( CZ ):

Rok 2006


Prvni Druhy

Treti Ctvrty

---------------------------------------------------------------------

OČKUJEME JARO 2007

Autor provedl dne 6.4.2007 přeočkování 30 keřů odrůdy André na odrůdu Regent. Keře André byly začátkem března seříznuty ve výši prvního drátu (asi 60cm) a ihned ošetřeny Latexem s přídavkem Rovralu. Další v následující obrazové reportáži:

Pozn. Réví k očkování (Regent) ochotně poskytnul p. Mgr. David Syka z vinice
v Praze-Modřanech
u Viničního domu. Tato staletá vinice je obnovována vinařskými nadšenci
v krásné poloze údolí Vltavy a je důkazem renesance malovinaření v Praze. Lze si jen přát,
aby vinice se obnovila v celém rozsahu.

Přeočkování bylo provedeno po zahájení slzení keřů dne 6.dubna 2007.

Regent Regent

Regent Regent

Tyto obrázky ukazují, že očkovat můžeme na libovolný průměr kmínku v jakékoliv výšce. Očkujeme z obou stran kmínku, nebo jen ze strany jedné. Přeočkovat můžeme jakoukoliv odrůdu za předpokladu perfektního stavu očkovaného keře i očka. Pokud očkujeme na keř se dvěma kmínky, musíme naočkovat oba dva současně, nebo jeden kmínek v zimě odstranit!

Začátkem dubna některá očka vymrzla, vyrašila však očka náhradní.

Stav přeočkovaných keřů k 1.6.2007

Očka na jednotlivých keřích jsou v různých fenofázích růstu – od pučení, včelky, až po fázi 2 – 3 lístků. Vydatně ve vinici zapršelo až koncem května -( 20mm srážek). K pozdnímu zahájení vývinu oček významně přispělo letošní katastrofální sucho.

Regent Regent Regent

Regent Regent

Pro úspěšnost přeočkování je rozhodující:

V průběhu měsíce června a července 2007 očkované keře prodělaly bouřlivý růst. Na každém keři minimálně vyrašilo alespoň jedno očko, takže úspěšnost přeočkování keřů je stoprocentní. Keře byly neustále okopávány, výhony z kořenů a kmínků pravidelně odstraňovány. Koncem července již letorosty z oček dosahují délky 1,5 – 2m a bylo nutno přistoupit k jejich osečkování. Taktéž fazochy vyrůstající z úžlabí listů byly odstraněny. Obrázky znázorňují kmínek před a po úpravě.

Regent Regent

Regent Regent

Následující dva obrázky ukazují keř Regentu v polovině října 2007. Letorosty jsou dokonale zdřevnatělé,což je předpokladem úspěšného přezimování. Přeočkované keře řádně pohnojíme a zahrneme zeminou.

Regent Regent

Přeočkované keře Regentu přežily zimní období 2007 - 2008 bez problémů. Jarní řez 2008 byl proveden obvyklým způsobem, je však nutno opatrně provést ohýbání letorostů. Pozor na vylomení z kmínku! Po řezu a ohnutí letorostu odstraníme roubovací pásku z místa očkování.

Paty Paty


Stav přeočkovaných keřů v roce 2008:
Během růstu, kvetení i zrání netrpěly keře žádnými chorobami. V rámci preventivní ochrany provedeny dva postřiky ve fenofázi prvních čtyř listů a při uzavírání hroznů. Keře sklizeny 15.10.2008. Výnos 3,8 kg / keř, cukernatost 19°NM, kyseliny 6,5 gr./ litr. Po sklizni byly odstraněny zbylé části kmínku nad místem očkování(viz obr. Regent3-8-2008).

Paty

--------------------------------------------------------------------------------

V roce 2007 byl též přeočkován 5letý keř rezistentu, který dozrával velmi pozdě, bobule měly málo cukrů,byly napadány včelami a při dozrávání praskaly. Keř je umístěn na pergole ve výši cca 3m. V březnu byl seříznut ve výši pergoly a naočkován očky z odrůdy Semillon a Hibia asi 10 cm pod řeznou ranou. Očka se výborně ujala a níže uvedené obrázky ukazují stav keře koncem měsíce července. Keř již v příštím roce bude rodit v plném rozsahu.

resistent resistent

Rok 2008. Naočkované odrůdy Semillonu a Hibie na pergole vykazují bujný růst i bohatou násadu hroznů (srpen 2008).

Paty Paty

V seriálu o očkování révy vinné pokračujeme v dalších kapitolách záložek " ROK VINAŘE 2008 ".