Očkujeme v roce 2008

Očima vinohradníka můžeme hodnotit průběh zimního období dobře.

Zimní mrazíky byly časté, ale mírné. Réva tak dobře přezimovala a nedošlo k vymrznutí oček. Též chladné a deštivé počasí v měsíci březnu a dubnu připomíná roky našeho mládí, kdy šeříky začínaly kvést v prvním květnovém týdnu. Skončí letos extrémně teplé počasí posledního desetiletí? Uvidíme…

Jako správní vinaři jsme v zimním období pečlivě studovali vinařskou literaturu a pečlivě promýšleli co a jak zdokonalit, např. příspěvky publikované předními odborníky v měsíčníku "Vinařský obzor" znamenají i pro malovinaře - amatéry velký zdroj poučení.
Měsíčník si přečtete v každé lepší vinotéce.

Průběh letošního očkování budeme sledovat v aktuální reportáži:

Konkretně jde o přeočkování keřů cca 35 let starých, které byly zmlazeny asi před pěti lety. Jde o klasický příklad, kdy pěstitel vysázel několik druhů révy, tak jak je tehdy koupil ve školce:

Vinohrad

Druhy

Tyto keře byly začátkem dubna přeočkovány ve výši asi 1,5m očky odrůdy Regent, která je vhodná pro pěstování v okrajových oblastech.

Treti

Očka byla umístěna proti sobě po dvou a zakryta mikrotenovými sáčky jako ochrana před případným mrazem.

Ctvrty

Po čtrnácti dnech byla provedena kontrola rašení
a proveden postřik Sulkou proti roztočům.

Paty

Všechny rašící výhony z kmene a kořenů jsou postupně vylamovány.

Paty

Studený a suchý květen významně ovlivnil intenzitu růstu oček a letorostů.

Paty Paty

Začátkem června začíná intenzivní růst letorostů z oček. Letorosty vyvazujeme k vedení a nezapomínáme na postřik proti houbovým chorobám.
Přeočkování proběhlo úspěšně, některé letorosty narostly až do délky 3 metrů.
V roce 2009 budou keře již rodit v plném rozsahu.

Paty

Naše jarní prognóza se v plném rozsahu potvrdila. Réva kvetla do 15.června, pak přišly kroupy, chladné léto, mokré září a velmi teplý podzim. Ve srovnání s rokem 2007 poklesla průměrná denní teplota ( III.- X. měsíc ) o 0,43 st. C, ubylo 236 hod. slunečního svitu a 24 mm srážek. Za posledních osm let lze hodnotit rok 2008 jako nejsušší, s nejmenším počtem hodin slunečního svitu a teplý ( oblast Tuřany ). Peronospora i oidium se vyskytovaly neustále a bylo nutno zvýšit počet postřiků. Tam, kde bylo provedeno odlistění a redukce hroznů na keřích, dosahovala cukernatost až 22 °NM . Též nízký obsah kyselin a dobrý zdravotní stav hroznů při sklizni přispěly výrazně k výrobě kvalitního vína v tomto roce.

----------------------------------------------------------------

Keř odrůdy Malverina ( BV 19 -143 ) přeočkován na jaře v roce 2008 na odrůdu Pinot gris. Očkovanec přežil v lednu 2009 teplotu -17st. bez problémů. Stav keře po zelených pracích:

Prvni
Prvni

Další vinařský rok končí. Nyní zbývá jen přesun do sklepů a příprava našich vín na košty
i soutěže v roce 2009. A k tomu přeji dobré zdraví, životní elán, optimismus a pěkné víno.....

a těm stoletým vinařům navíc ještě ŽENY a zpěv !!