Očkujeme v roce 2009

V roce 2009 se náš seriál o očkování révy přesune do Tvrdonic (www.tvrdonice.cz.htm)

Tvrdonice jsou významnou vinařskou obcí slováckého Podluží. Nízká nadmořská výška a specifické druhy půd ( glej fluvický, černice karbonátová a různé druhy černozemě) produkují vína s vysokým odrůdovým charakterem. Najdeme zde výborné veltlíny, tramíny, ryzlinky i pinoty. Z červených frankovky, zweigly, vavřince a v poslední době i Cabernet Moravia.

A zde, na okraji obce a vinohradů, táhnoucích se až k Týnci, jsme zahájili společně s dlouholetým a zkušeným vinohradníkem přeočkování asi 110 keřů odrůdy André na bílé odrůdy Sémillon a Pinot gris.

Naše obrazová reportáž Vás bude provázet tímto vinohradem po celé vegetační období přeočkovaných keřů. Pokud jste se seznámili na předchozích stránkách s touto metodou šlechtění révy, nebude již potřeba dalších komentářů k fotoseriálu. Dnes je sobota 4.dubna. Většina odrůd v brněnské oblasti začala slzet. Očkujeme! Přeji Vám úspěšný vinařský rok 2009!

Paty

Paty

Paty

Přeočkování keřů André bylo provedeno 6.- 7. dubna 2008 za slunečného počasí. Keře se nacházely ve fenofázi intenzivního výronu mízy. Očka byla pečlivě ovázána roubovací páskou tak, aby únik mízy z řezných ran byl minimální. Pro vytvoření ideálního mikroklimatu, nutného k dobrému srůstu očka s kmínkem byli očkovanci zabalení do svačinových sáčků. Již po týdnu byly pozorovány první příznaky rašení oček. Při intenzivním slunečním záření je pak nutno sáčky odstranit.


Prvni
Prvni
Prvni


Prvni
Prvni
Prvni


Prvni
Prvni
Prvni

Absolutní absence vláhy v měsících dubnu a květnu výrazně zpomalila vyrašení oček. Až začátkem června některá očka vyrašila z náhradních pupenů. Do konce vegetačního období bylo nutno pravidelně odstraňovat rašící výhony původní odrůdy a ošetřovat keře proti chorobám a škůdcům. Keře, na kterých se očka neujala, budou přeočkovány v příštím roce.


Prvni
Prvni
Prvni


Prvni
Prvni
Prvni

Končí rok 2009. Pro vinaře, který pravidelně kontroloval zdravotní stav keřů, provedl částečné odlistění a zredukoval počet hroznů na keři na 1,5 - 2 kg, byl jedním z nejúspěšnějších.

Na naší hojnarské trati se mi ještě nikdy nepodařilo začátkem října dosáhnout u bílých odrůd cukernatosti v průměru 23°NM a v polovině října průměru 22°NM u odrůd modrých při ideálním stavu kyselin 8-9 gr. / lt.

A na závěr několik aktuálních obrázků z letošní sklizně.........

Paty Paty

Paty Paty

Paty Paty

Paty Paty

Paty

I nás, zkušené vinaře, dokáže matka příroda někdy pořádně "vytočit". Na obrázku z konce září 2009 vidíte část tažně odrůdy Pinot Gris (Rulandské šedé), která byla v roce 2008 naočkována na kmínek Malveriny. Jednotlivé letorosty nejen že produkují hrozny Pinot gris ( šedočervené ), ale i Pinot blanc ( bílé ). Dokonce i jednotlivé hrozny mají bobule šedočervené i bílé. Podaří se keři tuto anomalii uchovat i v příštím roce?