Očkujeme v roce 2010

V roce 2010 pokračuje naše reportáž o očkování. Dlouhá zima zapříčinila pozdní rašení keřů.
Tentokrát budeme na jednotlivých obrázcích sledovat vývoj oček upevněných ke kmínku: a/ průhlednou roubovací páskou /prodejce Zahrádkářské potřeby/
b/ textilní barevnou páskou /prodejce Řemeslnické potřeby/.
Obrázek můžete zvětšit klinknutím levého tlačítka myši s umístěním kurzoru v obrázku. Obrázky vývoje oček mají v levém horním rohu datum pořízení.

ACOLON - ( Frankovka x Dolfender)

Prvni
Prvni
Prvni

Prvni
Prvni
Prvni

Prvni
Prvni
Prvni

Prvni
Prvni
PrvniPINOT GRIS - ( Rulandské šedé )

Prvni
Prvni
Prvni

Prvni
Prvni
Prvni

Prvni
Prvni
Prvni

Prvni
Prvni
Prvni

Rašení a růst letorostů z oček na jednotlivých keřích proběhlo diferenciovaně. Ještě 1.července, t.j. 3 měsíce po vlastním provedení očkování, 20% keřů začíná teprve rašit od kořenů.

Příčiny: -teplota vzduchu ve vinici v lednu ve výši 5cm nad povrchem - minus 27,5°C. Mrazivý šok keřů. -po studeném a deštivém jaru došlo k přemnožení brouka Různorožce trnkového, který vyžral napučená očka. -rašící očka napadena v červnu plísní révovou v důsledku vysokých teplot a vlhkosti vzduchu. Názorně vidíme na obrázcích vývoje oček Pinot Gris z června 2010, kdy pravé očko po napadení zaschlo a letorosty vyrazily z oček náhradních.


Prvni
Prvni


Na posledním obrázku letošního seriálu vidíte stav očkovanců k 1.7.2010. Jednou týdně budeme odstraňovat fazochy z kmínků a kořenů, dlouhé letorosty zakrátíme, aby do podzimu řádně zdřevnaťely a dle prognóz na( http://www.vinobrno.eu/index.html) budeme likvidovat choroby a škůdce na letorostech.

Očka, která byla upevněna na kmíncích neprůsvitnou textilní páskou dříve vyrašila a letorosty byly delší a silnější.