. rok-2015_czech

Rok vinaře 2014

V posledních třech letech pozorujeme výrazné oteplení v zimních měsících -prosinci a lednu, což má za následek přemnožení živočišných škůdců révy vinné. Jde zejména o hálčivce a vlnovníka révového, svilušky i zobonosku révovou, která vyžírá rašící očka a mladé listy.

----------------------------------------------------------

Pro omezení jejich výskytu máme pouze dvě možnosti:
1) Postřiky chemickými přípravky, které postupně přestávají působit a navíc se jejich cena neustále zvyšuje. A to nehovořím o jejich vlivu na nezávadnost bobulí révy jako lidské potravy.
2) Myslím si, že nejméně nebezpečnou metodou jejich likvidace je nasazení jejich příbuzných nepřátel- roztočů rodu Typhlodromus. Ve vinohradu jsem je nasadil na každý druhý keř na přelomu roku 2013/2014. V únoru při oblevě postříkány keře roztokem Kuprikolu a to bylo vše. Až na dva keře z 250 jsem nezjistil vizuálně žádné větší poškození rašících rostlin, jen v květnu několik svinutých zobonosek (v roce 2013 byl vlnovníkem napadený celý vinohrad včetně přeočkovaných keřů )/viz obr./

----------------------------------------------------------

Prvni

----------------------------------------------------------

Jedinou nevýhodou použití dravého roztoče je podmínka, že v boji proti chorobám a škůdcům můžeme používat jen přípravky,povolené prodejcem, t.j. firmou Biocont Brno. (www.biocont/cz/).

Závěr letošního roku byl tradičně neradostný- špačci,vosy, sršni a včely se dobře napapali a jistě přečkají další mírnou zimu v dobré kondici...