. rok-2015_czech

Rok vinaře 2015

Když byly v roce 2005 uveřejněny v odborném časopisu "Vinařský obzor č.1 roč.98" výsledky mých pokusů s přeočkováním révových keřů, vůbec jsem netušil, jaký ohlas to bude mít ve vinohradnické obci. V tom roce jsem provedl mnoho názorných instruktáží jak u malovinařů, tak i velkých vinařství. Dotazů a telefonických hovorů neustále přibývalo a proto jsem se rozhodnul založit webové stránky s touto problematikou. Za těch 10let navštívilo a prakticky vyzkoušelo přeočkovat révu kolem 15 000 zájemců. Tato metoda byla uveřejněna i v časopisu Zahrádkář a praktické zkušenosti jsou diskutovány na různých botanických www.stránkách.
O očkování projevili zájem též vinaři z Alsaska, proto byla zařazena i francouzská verze.Tomuto tématu se budu věnovat podrobněji v roce 2016.

----------------------------------------------------------

Nedávno jsem potkal jednoho známého vinaře, který víno legálně prodává,rozesmátého, spokojeného. Říkám: "Jožko, po tom loňském roce bys měl spíš plakat! Buket v háji, cukry v háji, v chuti odrůdu nepoznáš, kyseliny hubu křiví, vždyť to letos nebude k pití!" Odpověď mne šokovala. "Neboj, víno prodané, nebyla to žádná věda, jen trochu alchymie. Uhličitanem odkyselit, smíchat se starým, vyfiltrovat, pořádně přisladit a zavézt do pražské vinotéky. Neboj, tam se prodá každý patok , jihomoravská vína tam teď frčí!"
A tak jsem se vydal okoštovat naše loňská vína i v brněnských vinotékách. A výsledek? Hrůza! Raději dám vydělat veřejné dopravě a vydám se za dobrým vínem na košty do zapadlých jihomoravských vísek!

----------------------------------------------------------
Příroda a stále každý rok měnící se klimatické podmínky na našich vinicích jsou hlavní příčinou kolísání jakosti našich vín. Dostatek sněhu, jarní deštíky, slunečný květen, bouřkový červen a červenec, teplý a suchý začátek podzimu - o tom se nám může jen znát....
Důkazem je přiložená tabulka základních klimatických faktorů, které ovlivňují pěstování révy v naší oblasti Brno-jih. Údaje převzaty z archivu Hydrometerologického úřadu ČR- Meteostanice Brno- Tuřany .

----------------------------------------------------------

Prvni

Zvětšit-kursor na tab., klinkni levým tl.

----------------------------------------------------------

V tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční údaje za posledních 15 let. Zeleně zvýrazněny hodnoty příznivé pro dosažení kvalitního růstu keřů i technologických vlastnosti hroznů. Červeně označeny průměrné hodnoty srážek, které jakost hroznů ovlivňují negativně.
Musíme si však uvědomit, že měsíční klimatické údaje nám potvrzují stávající stav nedokonale. Daleko přesnější by bylo získat denní údaje na vinicích. Na kvalitní růst keřů mají vliv i další faktory: reliéf vinice, expozice pozemku, půdní typ a druh, mechanické, chemické a fyzické vlastnosti půdy, správná agrotechnika vytvářená vinařem, atd.

----------------------------------------------------------

Vraťme se však k naší tabulce. Podíváme -li se na údaje roku 2014, měly klimatické podmínky zásadní vliv na vývoj keřů- (teplá zima, suchý duben, mokrý květen a studený a deštivý srpen a září.) A k tomu rekordně nízká doba slunečního záření. Výsledek? Nedostatečná cukernatost bobulí, vysoké množství kyseliny jablečné, nezdravé a hnijící bobule, malý výnos z keře. Jen vysoce kvalifikovaný a zkušený vinař této kalamitě částečně zabránil.
Ale to se nás, malovinařů a drobných pěstitelů asi moc nedotkne. Kvalitních a levných hroznů v našich supermarketech koupíme dost......

------------------------------------------------------------

Dosavadní průběh klimatických poměrů v měsících prosinci 2014 a lednu 2015 dává tušit, že živočišní škůdci révy zase zdárně zimu přežijí a bude nutno provést zimní postřik. Proti sviluškám a třásněnkám můžeme použít nový bioprostředek na bázi skořicového oleje (Canela) - vhodný je i preventivní postřik sirnatými preparáty (Sulka, Kumulus a pod).
Postřik ze skořicového oleje můžete vyrobit z běžně dostupných surovin sami (viz obr.). Pokud máte ve vinici nasazen dravý roztoč Thyplondromus pyri, je povoleno používat bioolej až třetím rokem po jeho umístění ve vinici.

----------------------------------------------------------

Prvni

Prvni