Úvodem....

Vinařská obec Želešice u Brna (německy Schöllschitz), vznikla po roce 1000 (snad i dříve) na území, které obývali keltští Bójové, germánští Kvádové , Langobardi a od 6.století moravští Slované. Lze předpokládat, že již v době římské se zde pěstovala réva vinná, kterou Římané přivezli na jižní Moravu v rámci svých výbojů. Obec byla od 13.stol. postupně osidlována pracovitými německými kolonisty, kteří na svých statcích pěstovali dobytek, obilí, zeleninu, ovoce a révu vinnou. Po 2.svět. válce je díky nacismu potkal osud milionů obětí těchto hrůz. Byli vystěhováni do své pravlasti v roce 1946. Veškeré archivní materiály do roku 1945 se nacházejí v NSR. .

Podle podrobné mapy Brna z r.1839 (www.vilemwalter.cz/mapabrna/map.htm) byly Želešice významnou vinařskou obcí. Od řeky Bobravy, hostince u Sulzrů a dále podél silnice k Brnu lze napočítat na 45 statků po obou stranách. Vinice sahaly na severu (současné sady) až k Moravanům, na jižních svazích u Bobravy (i v prostorách kamenolomu!) až k mlýnu, a při silnici až k Hajanům. Tvořily asi polovinu veškeré obdělávané půdy, která byla církevním majetkem. Sedláci - nevolníci, museli v určité dny ve vinicích pracovat. Po roce 1850 však vinařství začíná upadat a po kalamitě (napadení révokazem) koncem století úplně zaniká. Zemědělci se soustřeďují na pěstování jiných plodin.

Za "reálného socialismu" veškerou půdu zabírá Šlechtitelská stanice, která na ideálních viničních tratích (Hojnary apod. vysazuje meruňky. Tento pokus zkrachoval pro nedostatek vláhy, velkou svaživost pozemků a nevhodné odrůdy roubované na slivoních.

Viničky v zahrádkářských oblastech byly spíše vzácností, i když rané odrůdy dozrávaly dobře. V současné době (vlivem příznivějšího klimatu) lze pozorovat vysazování nových viniček do 1000m2, kde dozrávají i pozdní odrůdy, které v 60.letech minulého století ani nedozrály. Z nich želešičtí malovinaři vyrábějí pro vlastní potřebu výborná vína, která jsou vysoko hodnocena na místních výstavách.

V obci existuje Vinařský spolek (vinarizelesice.cz), který pravidelně organizuje místní výstavu vín (Weinverkostung) - 28.3. v 13 hod. v Klubu vinařů - (Cukrárna).

Podmínky pro pěstování révy vinné jsou příznivé - nadm.výška 200 - 250 m, půda - úrodná spraš, směr svahů S – J. Průměrná roční teplota v letech 2000 - 2007 činila 9,74st.C., roční úhrn srážek 525 mm, prům.délka slunečního svitu 1923 hod. za rok (údaje stanice Brno - Tuřany).

Podle vinařského zákona z roku 2004 patří vinařská Želešice u Brna do oblasti MORAVSKÉ, podoblasti VELKOPAVLOVICKÉ s viničními tratěmi HOJNARY, KOPEČKY a MYŠÁK. Je otázkou, jak se obec Želešice jako "vinařská" do tohoto zákona vůbec dostala, když v územním plánu obce, uveřejněném na webových stránkách (zelesice.eu) není o vinicích a vinařských stavbách ani zmínka.

zelesicemapa

Většinu obrázků tohoto WEBU lze zvětšit umístěním kurzoru na obrázku a klinknutím levým tlačítkem myši.